VPi

VPi

Voor Pi7 heeft Sebas van den Brink een explanimation ontwikkeld om bij presentaties in te zetten. Het gaat hierbij om een introductie tot de door RENN4, OnderwijsAdvies Leiden en de Universiteit Leiden (alle partners van Pi7) ontwikkelde tool VPI, het Vraag Profiel Instrument.

Dit instrument zal landelijk worden gebruikt bij de indicatiestelling van leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek, na de invoering van het Passend Onderwijs. Aan de hand van de ontwikkelde explanimation is bij elke presentatie bij geïnteresseerden de introductie hetzelfde.

Met de veranderingen in het onderwijs (handelingsgericht werken, Passend Onderwijs) is een cultuurverandering in gang gezet. Onderwijzers zijn de professionals die hierin centraal staan, want via hen vloeit het beleid uiteindelijk in het klaslokaal. Dit concept gaat dan ook uit van een professionele benadering in de vormgeving.

Door VPI toe te passen krijgen docenten helderheid (klaarte). Een concreet advies voor het desbetreffende kind. Hierom een concept wat uitgaat van de klare lijn, de eenduidige boodschap. Een vereenvoudigd weergave – gelijk aan een leraar die een metafoor gebruikt om wiskundige begrippen uit te leggen. De vormgeving is net zo voor de hand liggend zoals de noodzaak van het Vraag Profiel Instrument en het VPI zelf.

Dit gevoel brengen we over door rust in de composities te brengen. Eenvoudig aandoende lijn-illustraties met eenvoudige kleuren. Ruim opgezette beelden met een minimum aan afleiding waarbij de scènes vloeiende in elkaar overgaan. Bijpassende heldere typografie en het beperkte kleurenpalet bindt het geheel nog eens sterker.

animatie, 2013

  • Opdrachtgever(s)
  • RENN4
  • In samenwerking met
  • Audio: Audiogijs
  • Sebas van den Brink
  • Art Direction
  • Regie
  • Script
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
logo

Copyright © 2024 Sebas van den Brink.
Alle rechten voorbehouden.
bno logo