PortfolioFeiten en Cijfers

Door het conflict in Syrië zijn er weer meer vluchtelingen in Europa. Deze animatie plaatst het in context met de vluchtelingenstroom van de jaren ’90.

VluchtelingenWerk Nederland is een non-profit stichting met als doel het helpen van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Door ze bij te staan bij het screeningsproces van de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) en te helpen bij de inburgering.

Animatie.nu heeft aangeboden deze animatie te maken. De timing was perfect, daar het debat van het moment vooral asielzoekers betrof. De vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland hebben het druk – al is er geen tekort aan vrijwilligers.

Opdrachtgever: Vluchtelingenwerk Nederland
Audio: Audiogijs
Art Direction/Regie/Script: Sebas van den Brink
animatie, 2015

afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding

050 - 2111 977
info@sebasvandenbrink.nl